Spørgsmål til kørselsforbud

Kørselsforbud:

Kørselsforbud/kørekort på prøve
De føste år med et nyt kørekort er de “farligste” .Her er der risiko for at blive involveret i en trafikulykke størst.Derfor er kørekortet nu på “prøve” i de føste 3 år.Overtræder du færdselsloven groft inden for de føste 3 år,efter du har fået dit kørekort, får du et kørselsforbud.

Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået, særlig køreundervisning ( både teori og praktsis) eller gennemgået kursus Alkohold og Trafik, samt bestå en ny køreprøve.

Her nedenfor kan du læse flere spørgsmål og få svar om reglerne.

Hvornår trådte reglerne i kraft?
Svar: Reglerne for kørselsforbud trådte i kraft d.1 marts 2002

Hvem gælder reglerne for ?
Svar: Reglerne gælder for alle- dvs også for dem der har taget kørekort inden 1 marts 2002
Det føste kørekort er “på prøve” i 3 år. Hvis du har haft kørekort i 2 år og 7 måneder, gælder reglerne også dig.

Hvad vil det sige, at kørekortet på prøve ?
Svar: Det vil sige, at der er strammere sanktioner for grove overtrædelser af færdselsloven i de føste 3 år, efter du har erhvervet dit føste kørekort, hvor du tidligere ville få en betinget frakendelse, vil du nu få kørselsforbud.

Hvad vil det sige at få kørselsforbud ?
Svar: Hvis du får et kørselsforbud,skal du aflevere dit kørekort.også er du i princippet stillet,som om du ikke har noget kørekort.

Bliver kørekortet taget på stedet ?
Svar: Nej, normalt ikke. Politiet kan først kræve kørekortet udleveret, når afgørelsen om kørselsforbudet er endeligt,men hvis betingelserne for ubetinget frakendelse foreligger, kan politiet godt indrage kørekortet på stedet.

Hvilket forseelser kan jeg få kørselsforbud for ?
Svar: Du får kørselsforbud, hvis du inden for 3 år efter du har erhvervet dit kørekort
f.eks:- overskrider den tilladte hastighed med over 60% i personbil/varebil mv. Overskrider den tilladte hastighed med over 40% i lasbil/bus, personbil med trailer mv. Kører spritkørsel med over 0,5 promille- kører uforsvarlig eller hensynsløst, f.eks. ved overhaling hasaderet, “overse” en ubetinget vigepligt eller chikanere andre trafikanter. Tidligere ville du “nøjes med” at få ubetinget frakendelse af kørekortet for disse forseelser.
Hvis du laver grovere overtrædelser, eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du risikere en srtengere straf. Men sådan har hele tiden været.

Hvis jeg nu har kørekort til flere kategorier, er de så alle sammen “på prøve” i 3 år ?
Svar: NEJ, prøveperioden på 3 år regnes fra den føste kategori, du har taget kørekort til.
Prøveperioden starter altså ikke forfra, hvis du efterfølgende tager/har kørekort til flere kategorier.

Hvor længe gælder kørselsforbudet ?
Svar: Kørselsforbudet gælder indtil du har: gennemgået særlig køreundervisning på mindst 7 teorilektioner og 8 kørelektioner hos en godkendt kørelærer eller – gennemgået et oblikatorisk kursus i Alkohol og Trafik, har bestået en ny køreprøve (teoriprøve og køreprøve). Der er altså ikke nogen fast frakendelsestid- kørselsforbudet gælder, indtil du har gennemgået undervisning og bestået køreprøven.

Hvis jeg får kørselsforbud, gælder det så for alle de kategorier, jeg har kørekort til ?
Svar: Ja. Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i f.eks. personbil, gælder forbudet også kørsel i alle de andre kategorier, du har kørekort til. Men du skal ikke gennemgå undervisning og bestå en køreprøve i alle dine kategorier igen. Hvilken kategori, du skal have undervisning + køreprøve i, afgøres af politiet i den enkelte sag. Når du så har bestået ( teori og køreprøve), og kørselsforbudet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.

Hvad består den nye, særlige køreundervisning af ?
Svar: Den nye særlige køreundervisning består af udvalgte dele af den almindelige undervisningsplan: “Trafikantadfærd”, “Grundregler for bilkørsel” og “Manøvrer på vej”. Det foregår hos en kørelærer. Undervisningen skal omfatte mindst 7 teoritimer og 8 køretimer og skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Hvis jeg har kørt sprit/promillekørsel og skal på et kursus i alkohol og trafik, hvordan og hvor foregår det så ?
Svar: A/T kursus af 4 lektioner af 2 * timers varighed og strækker sig over mindst 4 uger. Der er mødepligt til alle lektioner og der undervises bl.a. i lovgivning, risiko og alkohols virkning. Det er alkoholkonsulenterne i amterne og Roskilde amt, der står for kurserne, som fortrinsvis bliver afholdt om aftenen/weekenden, Kurserne udbydes i takt med behovet. Så du kan godt risikere at skulle vente på at få plads på et hold.
(Link til Alkohol Trafik pjece pdf 182.24 kb) ikke opdateret

Hvor meget koster undervisning og kurser ?
Svar: Prisen for køre- og teoritimer afhænger af satsen hos den enkelte kørelærer. Kurset i alkohol og trafik koster ca. 2000 kr. Du skal selv betale for det hele. Vær opmærksom på, at der oven i kørselsforbudet kommer en bøde, der afhænger af din forseelse.

Kan jeg få rabat på undervisningen, hvis jeg har lav indkomst ?
Svar: Nej.

Hvad sker der, hvis jeg kører bil, selvom jeg har kørselsforbud ?
Svar: Så får du en bøde for at køre uden kørekort. Det koster 5.000 kr. – første gang.

Hvis der er yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe og vi får en snak om får bragt evt. tvivlsspørgsmål på plads