Info omkring klip

NU RISIKERER VI AT SKULLE FLERE GANGE TIL “FRISØREN”
1 September 2005 er der trådt strengere sanktioner i kraft siger RÅDET FOR STØRRE FÆRDELSSIKKERHED
Forseelserne er de samme som hidtil, det er ikke nye regler, kun sanktionerne er ændret.
D.v.s. at en række forseelser i trafikken vil både udløse en bøde og et klip i kørekortet:

 • Hvis du kører mere end 30 % over den tilladte hastighedsbegrænsning får du et klip i kørekortet.
 • Eks.66 km/t hvor der er 50 km/t – 105 km/t hvor der er 80 km/t.Hvis børn under 15 år ikke benytter sikkerhedssele.
 • Hvis du ved overhaling overskrider spærrelinier eller spærreflader.
 • Overhaler ved et fodgængerfelt.
 • Hvis du bliver overhalet og øger din hastighed.
 • Kører over for rødt.
 • Hvis du kører om kap med andre.
 • Kører ulovligt i nødspor.
 • Kører venstre om helleanlæg/hellefyr.
 • Ikke holder afstand til forankørende. ( For kort afstand )
 • Ulovlig slalom kørsel.
 • Kørsel mod færdselsretningen.
 • Vigepligtforseelser.
 • Ændring af færdselselsretning/placering til FARE eller UNØDIG ULEMPE.
 • Ikke sørger for at passageren mellem 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel.
 • Passerer jernbanespor efter der er givet signal til standsning.
 • Ovenstående gælder indefor en 3 årig periode.Ved tredje klip får du en betinget frakendelse.

Det vil sige:
Du skal op til en teori- og køreprøve.som også kaldes en kontrollerende køreprøve.
Der kræves ikke at man skal undervises af en kørelærer, men det vil nok i praksis være fornuftigt, at få opfrisket sin teoretiske viden samt et par køretimer.
Klippet bliver registreret i politiets computer.Klippene slettes efter 3 år.
Eks. 1 klip 10.03.05  vil blive slettet 10.03.08

Hvis du har fået kørekort indenfor de sidste 3 år, er reglerne anderledes. De er strengere, 2 klip inden for 3 år slipper du ikke med en betinget frakendelse. Du får KØRSELSFORBUD .Du skal gennemgå oblikatorisk undervisning, som er 7 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer.
Du skal bestå en teori – og køreprøve og selv betale undervisingen samt en bøde.

Man kan godt få 2 klip på èn gang, hvis man kører over for rødt lys, og samtidig kører for stærkt.