Generhvervelse af Kørekortet

Generhvervelse af kørekort: Læs først

Ubetinget frakendelse § 82 :
Hvis du er frakendt kørekortet ubetinget, skal du i henhold til færdselsloven, aflægge en kontrollrende køreprøve for generhverve føreretten.

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en køreprøve, og skal normalt aflægges efter reglerne om køreprøve til almindelig bil ( kat b )

Hvis man alene har kørekort til motorcykel eller traktor ( motorredskab ), aflægges prøven til disse køretøjer.

Den praktiske prøve kan tidligst 1 månede før frakendelsestiden udløb.
Kørekortet vil dog ikke blive udstedt føt den dag, frakendelsen udløber.
Man skal søge politiet om retten til at generhverve sit kørekort, på en speciel ansøgningsblanket, Som skal indleveres på kørekortkontoret,

Den kan også hentes på kørekortkontoret eller på køreskolen.Ansøgningen skal være med vedlagt et nyt foto ( 35×45 mm)

Politiet vil så sende en kørekortansøgning til dig .Denne ansøgning skal du sende eller aflevere til køge køreskole. Vi kan ikke beramme en teoriprøve til dig uden ansøgningen.
Husk at udfylde ansøgningen med navn og adresse og husk endelig at underskrive ansøgningen, som også skal have dit foto. Ellers afviser politiet din ansøgning og du bliver yderligere forsinket.

Adresse til Kørekortkontoret
Køge Rådhus

Torvet 1
4600 Køge
tlf. 5667 2171

mandag/Tirsdag/onsdag/fredag 10,00 – 14,00
Torsdag 12,00 – 17,30
Lørdag/Søndag : Lukket

Borgerservice Stor heddinge. Stevns
Tlf: 5667 5111

 

 

Skal du have et ANT kursus kan du bruge følgende link.

ANT – KURSUS

 

Skyldes den ubetinget frakendelse:
spirituskørsel ( herunder promillekørsel efter de tidligere gældene regler 1.september 2005 ), skal du tillige gennemføre et kursus i alkohol og trafik, Før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve, kurset koster ca kr. 2500,00 (dagspris)

Her kan du læse mere om ANT- Kurser
Der skal betales et gebyr til politiet på kr. 870,00 for den kontrollerede prøve.

Betinget frakendelse § 72
Har du modtaget en betinget frakendelse og og derefter har du 3 måneder til din kontrollerende køreprøve,Derfor er det at du enten sender, eller selv bringer din kørekortansøgning ned til os.
Vi kan ikke beramme teoriprøve uden din ansøgning.

Når du åbner din kørekortansøgning vil der på venstre side være stemplet en dato.Fra denne dato har du 3 måneder til at få berammet en teoriprøve.Du behøveraltså ikke have afsluttet med en køreprøve før udløbet af de 3 måneder.
Hvis de 3 måneder f.eks udløber d. 1 november, så skal man senest d. 31 oktober ind og beramme teoriprøven.
Den vil typisk, med politiets ventetider,ligge i slutningen af november.Køreprøven vil så kunne berammes ca. december, så længe du overholder din tidsfrist og IKKE dumper en prøve, beholder du dit kørekort.
Du skal huske at medbringe dit kørekort til både teoriprøven og køreprøven, dumper en af prøverne så beholder den sagkyndige dit kørekort,du vil være uden kørekort intil du består din køreprøve, du vil så få udstedt et nyt kørekort.

SÅ SNART VI HAR BERAMMET DIN TEORIPRØVE, SÅ BEHØVER DU IKKE LÆNGERE AT SPEKULERE PÅ DIN 3 MÅNEDERS FRIST, overskrides fristen uden teoriprøve, skal kørekortet dog afleveres til politiet.

VIGTIGT:

Da politiet typisk har 4-5 ugers ventid på en teoriprøve, skal vi have din ansøgning i god tid før kursets start. Hvis du vil være sikker på en prøve lige efter kurset slutter.
Ellers berammer vi så hurtigt efter kurset, som ventetider nu tillader.
Husk at give besked når du indleverer din ansøgning, hvis der er dage du ikke kan/vil have en prøve.ellers få du måske en prøve hvor du ikke kan. husk at udfylde forsiden og underskrive.
Kort sagt: jo hurtigere tilmelding, jo hurtigere prøve.
Afbud til kurset skal senest ske 7 dage før kursusstart, eller du skal aflevere lægeatast, ellers kan pengene ikke refunderes..